BukkeneNordavindenPåfuglenKrokodillenSkomakerenStalloUndervannslandetAlle eventyreneUndervannslandet

I dette magiske eventyret om de underjordiske Sajvene og landet under vann, møter vi samegutten og storebroren hans som er på fisketur. Men hvorfor får de ikke fisk?

I heftet som følger med er eventyret illustrert, og innsiden av heftet inneholder et stort naturfoto fra Snåsa i Nord-Trøndelag et kjerneområde for sørsamisk språk.
Fotokulissen danner bakgrunnsteppe for karakterene i eventyret.


Språkeske - Undervannslandet
app for iPad