BukkeneNordavindenPåfuglenKrokodillenSkomakerenStalloUndervannslandetAlle eventyrene  • ST6

Stallo på julaften

I dette skumle samiske eventyret om Stallo på julaften møter vi barna som aker i akebakken sent på julaften. Alle samiske barn vet at det er farlig å ake så sent på en julaften da de kan bli fanget i Stallos sekk.

I heftet som følger med er eventyret illustrert, og innsiden av heftet inneholder et stort naturfoto fra vinterlandskap i samisk område. Fotokulissen danner bakgrunnsteppe for karakterene i eventyret.


Språkeske - Stallo på julaften
app for iPad