BukkaneNordavindenPåfuglenKrokodillaSkomakarenStalloLandet under vatnAlle eventyra • IMG_2232
 • IMG_2248
 • IMG_2235
 • IMG_2243
 • IMG_2244
 • IMG_2245
 • IMG_2246
 • IMG_1692
 • IMG_1526
 • IMG_1527
 • IMG_1531
 • IMG_1532

Skomakeren Dratewka

I eventyret om Skomakaren Dratewka møter ein den lutfattige skomakaren, maurane, biene, villendene, heksa og jomfrua i tårnet.

I heftet som fylgjer med er eventyret illustrert, og innsida av heftet inneheld eit stort naturfoto fra eit slott i Polen. Fotokulissa dannar bakgrunnsteppe for karakterane i eventyret.


Språkøskje - Skomakaren Dratewka
app for iPad