BukkeneNordavindenPåfuglenKrokodillenSkomakerenStalloUndervannslandetAlle eventyrene • IMG_2232
 • IMG_2248
 • IMG_2235
 • IMG_2243
 • IMG_2244
 • IMG_2245
 • IMG_2246
 • IMG_1692
 • IMG_1526
 • IMG_1527
 • IMG_1531
 • IMG_1532

Skomakeren Dratewka

I eventyret om Skomakeren Dratewka møter man den lutfattige skomakeren, maurene, biene, villendene, heksen og  jomfruen i tårnet.

I heftet som følger med er eventyret illustrert, og innsiden av heftet inneholder et stort naturfoto fra et slott i Polen. Fotokulissen danner bakgrunnsteppe for karakterene i eventyret.


Språkeske - Skomakeren Dratewka
app for iPad