Lær meg norsk før skolestart!

Troll i ord bygger på prinsippene i prosjektet «Lær meg norsk før skolestart!» (Sandvik og Spurkland, 2009). Ved hjelp av læreverktøyet kan pedagogen legge opp til språkbrukssituasjoner med utgangspunkt i et eventyr. Les mer

Eventyr og språklæring

Å bruke eventyr til språkstimulering byr på mange muligheter. Her får barnet oppleve eventyret med sine mange figurer og identifikasjonsmuligheter. Her er rike muligheter for rollelek, fantasi og fortellinger. Les mer

Morsmålet/hjemmespråket

Barna kan leke med figurene, kortene og puslespillet og selv være aktive i utforsking og språklæring. Dette gjør det mulig å bruke morsmålet for å forstå norsk, samtidig som barna får muligheter til å videreutvikle ferdigheter på morsmålet. Les mer

Hvordan bruke Troll i ord

Troll i ord – materiellet legger opp til lærerstyrte aktiviteter så vel som samtaleaktiviteter mellom voksen-barn og barn-barn. Vekt på utvikling av ordforråd og begrepsapparat på norsk og på morsmål er en forutsetning for mer samansatte språklige aktiviteter. Pedagogen legger opp til fortelleaktiviteter med en bevissthet om egen rolle i samtalen (grad av samtalestøtte og hvordan) og får hjelp av lærerveiledningen til å vurdere dette.
Les mer

Pc og berøringsskjermer som verktøy i språkstimulering

Troll i ord-produktene er tilrettelagt for bruk på pc og berøringsskjermer (som lesebrett og interaktive tavler).
Les mer

Troll i ord – eventyresker

– metodisk opplegg på norsk og på flere minoritetsspråk
– styrker barna sine språkferdigheter i vid forstand
– formidler verdier og kultur
– gir innhold til leken
– tilpasset flerkulturelle barnegrupper