• IMG_0027
 • IMG_8161
 • IMG_3389-(1)
 • 3_qr_sekvens
 • IMG_3496-(1)
 • IMG_1139
 • IMG_9109
 • IMG_7769
 • IMG_7342
 • IMG_6861
 • IMG_9313
 • IMG_3406-(1)
 •  
 • IMG_3418-(1)
 • IMG_3420-(1)
 •  
 • IMG_3429-(1)
 •    
 • IMG_7736
 • IMG_3447-(1)

Digitalt innhold i Troll i ord har fortellerstemmer på:

1. norsk bokmål/nynorsk
2. albansk
3. amharisk
4. arabisk
5. burmesisk
6. dari
7. engelsk
8. farsi (persisk)
9. fransk
10. kurdisk sorani
11. kurdisk kurmandji

12. kvensk
13. litauisk
14. oromo
15. pashto
16. polsk
17. portugisisk
18. russisk
19. (nord-)samisk
20. (sør-)samisk
21. (lule-)samisk
22. somali

23. spansk
24. svensk
25. tagalog (filippinsk)
26. tamil
27. thai
28. tigrinja
29. tyrkisk
30. tysk
31. urdu
32. vietnamesisk

 

Troll i ord – språkverktøy

– med konkreter og digitalt innhold

– for hjem, barnehage og skole
– lydfiler og oppgaver på mange språk
– for alle barn uavhengig av morsmål
– lær med hele kroppen
– utviklet i samarbeid med språkforsker
– bygger på Lær meg norsk før skolestart!
– eneste norskproduserte leker/læremiddel godkjent av Svanemerket

Besøk nettbutikken

 

Kom og møt oss på

7. mars 18 DAB Trondheim
8. mars 18 DAB Kongsberg
9. mars 18 DAB Kristiansand
14. mars 18 DAB Bodø
15. mars 18 DAB Oslo
16. mars 18 DAB Hamar
18-19. april 18 Flerspråkighet i Fokus, Stockholm
6-7. juni 18 Barnehage 2018, Lillestrøm

 

Trollkjelen

Innlogging for abonnenter: