• IMG_0027
 • IMG_8161
 • IMG_3389-(1)
 • 3_qr_sekvens
 • IMG_3496-(1)
 • IMG_1139
 • IMG_9109
 • IMG_7769
 • IMG_7342
 • IMG_6861
 • IMG_9313
 • IMG_3406-(1)
 •  
 • IMG_3418-(1)
 • IMG_3420-(1)
 •  
 • IMG_3429-(1)
 •    
 • IMG_7736
 • IMG_3447-(1)

Troll i ord – språkverktøy

– med konkreter og digitalt innhold

– for hjem, barnehage og skole
– lydfiler og oppgaver på mange språk
– for alle barn uavhengig av morsmål
– lær med hele kroppen
– utviklet i samarbeid med språkforsker
– bygger på Lær meg norsk før skolestart!
– eneste norskproduserte leker/læremiddel godkjent av Svanemerket

Digitalt innhold i Troll i ord har fortellerstemmer på:

1. norsk bokmål/nynorsk
2. albansk
3. amharisk
4. arabisk
5. burmesisk
6. dari
7. engelsk
8. farsi (persisk)
9. fransk
10. kurdisk sorani
11. kurdisk kurmandji

12. kvensk
13. litauisk
14. oromo
15. pashto
16. polsk
17. portugisisk
18. russisk
19. (nord-)samisk
20. (sør-)samisk
21. (lule-)samisk
22. somali

23. spansk
24. svensk
25. tagalog (filippinsk)
26. tamil
27. thai
28. tigrinja
29. tyrkisk
30. tysk
31. urdu
32. vietnamesisk

 

Kom og møt oss

26. mars 19 DAB Trondheim
27. mars 19 DAB Molde
28. mars 19 DAB Drammen
1.-2. april 19 Språket i fokus, Stockholm
2. april 19 DAB Kristiansand
3. april 19 DAB Hamar
4. april 19 DAB Oslo
6.-7. mai 19 Språkutveckling i fokus, Stockholm

Trollkjelen

Innlogging for abonnenter: