Lær meg norsk før skolestart!

Posted on sep 24, 2013

9788202387174

9788202287825

Troll i ord bygger på prinsippene i prosjektet Lær meg norsk før skolestart! (Sandvik og Spurkland, 2012).
I dette prosjektet er det utviklet en metode for systematisk arbeid med litteratur for barn. Her ligger vekten på å skape ulike språkbrukssituasjoner for å formidle og snakke om innholdet i bøker for barn. Konkretiseringsmateriell tas i bruk for å gjøre kommunikasjonen kontekstualisert, såkalt her-og-nå-språk, og erfaringene er at både ettspråklige og flerspråklige barn har stort utbytte av slike aktiviteter. Dette er dokumentert ved hjelp av Språkpermen, et mappebasert kartleggingsverktøy utviklet i prosjektet (Sandvik og Spurkland 2012). I Troll i ord har vi imidlertid utvidet arbeidsmåtene til å omfatte aktiviteter med kort, spill og digitale elementer. Felles for prosjektene er troen på eventyr, fortellinger og litteratur for barn. Og på at barnas morsmål er en viktig ressurs å bygge videre på og fortsatt utvikle, både til nytte og glede. Barna blir kjent med Troll i ord-eventyrene gjennom å lytte, samtale og gjøre aktiviteter med treleker og kulisser, ordkort, problemløsningskort, fortellekort og digitalt innhold.

Ved hjelp av læreverktøyet kan pedagogen legge opp til språkbrukssituasjoner med utgangspunkt i eventyr.

 

9788202387174


<     >