Previous Next

Velkommen til

GROM

Kontakt oss for hjelp til heilheitleg utforming på alt frå trykksaker til skjermbasert kommunikasjon.

Saman finn me særpreget for produktet, verksemda eller staden du ynskjer å synleggjera. Kom innom i Synken på Vaksdal eller ta kontakt på epost eller telefon.

Troll i ord - språkverktøy

GROM design står bak dei første norskutvikla leikeprodukta som er svanemerka. Troll i ord er utvikla for bruk i barnehage, skule og heim og har blitt til i samarbeid med språkforskar Margareth Sandvik (HiOA). Troll i ord-produkta finn du i nettbutikken vår: grom.no/trolliordbutikk

Læreverktøyet er støtta av Utdanningsdirektoratet, Innovasjon Norge, Vaksdal Næringsråd og Utanriksdepartementet.

View
GROM